ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის ბორჯომის კერძო  ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლ“ პროფესიული  პროგრამის დებულება

 

*.docx ვრცლად . . .

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ბორჯომის კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი (განახლებული)

 

*.doc ვრცლად . . .